รูปแบบในการนำเสนอข้อมูล

       โปรแกรมสำเร็จรูปในการนำเสนอ presentation Software เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยงานด้านการนำเสนอข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจเป็นการนำเสนอข้อมูลให้กับผู้เข้ารับฟังการประชุมการสัมมนาในการบรรยายในการจัดการเรียนการสอนเป็นต้น โดยทั่วไปนิยมใช้คอมพิวเตอร์ไปพ่วงต่อกับเครื่องฉายวีดีทัศน์ LED projector หรือจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ฟังที่มีจำนวนมากการนำเสนอที่นิยมใช้กันมี 2 แบบคือการนำเสนอแบบ slide และการนำเสนอบนเว็บ
1 การนำเสนอแบบสไลด์ (Slide Presentation) การนำเสนอแบบ slide เป็นโปรแกรมช่วยนำเสนอปัจจุบันใช้โปรแกรม PowerPoint เป็นสื่อประกอบการบรรยายและการนำเสนอกันมากที่สุดเพราะเป็นโปรแกรมนำเสนอผลงานที่ใช้ง่ายและสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ
2 การนำเสนอบนเว็บ (Web Presentation) การนำเสนอบนเว็บมีลักษณะคล้ายคลึงกับการนำเสนอด้วยสื่อทั่วไปคือมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับโดยมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อเพื่อให้การนำเสนอบนเว็บน่าสนใจและดึงดูดผู้ชมจำ เป็นต้องทราบหลักการและวิธีการออกแบบและการนำเสนอที่ดีผู้ที่จะออกแบบควรเรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการของการนำเสนอก่อน